Dilek Elif YEŞİLIRMAK

Binlerce yıldır (özellikle Babil’den beri) insanoğlunun hayatını etkileyen, modern bilimin gelişimi ile bu etki ispatlanan astrolojiye ilgisi onu yurt dışında özellikle Vedic yani Hint astrolojisi eğitimi almaya itmiştir. Bu kadim bilgilerin insanı ve onun hareketleri ile etrafında olup biteni anlamada ne kadar etkili olduğunu fark etmesi konuya ilgisini daha da artırmıştır. Halen yabancı uzmanlardan Finansal Astroloji ve Jaimini eğitimine devam etmektedir.